Tiskový systém
Vlaštovka

moderní řešení centrální tiskové služby


Základní popis

Systém Vlaštovka zajišťuje komfortní samoobslužnou centralizovanou službu tisků, kopírování a skenování a přímo podporuje i všechny na ní navázané služby - automatické účtování, řízení přístupů, pořizování účetních sestav, automatizovaný dohled, apod.

Je založen na podpoře standardních tiskových a přístupových protokolů. Díky tomu poskytuje své služby všem klientům, kteří standardní protokoly podporují - bez ohledu na jejich platformu, prostředí a operační systém.

Multifunkční tisková zařízení a tiskárny integrované do tiskového systému jsou k síti připojené přes komfortní ovládací terminál, který jim poskytuje i funkci řízeného firewallu.

Stručný popis průběhu tisku:

1 Uživatel pořídí svojí tiskovou úlohu některým z komfortních způsobů, které má k dispozici - nejčastěji volí tisk ze svého osobního počítače na virtuální centrální síťovou tiskárnu anebo upload na web tiskového serveru.
2 Tiskový server úlohu zpracuje a uloží ji do schránky uživatele, kde čeká na jeho další příkazy.
3 Uživatel pak přijde k jakékoliv tiskárně zapojené do tiskového systému, na jejím terminálu se ověří svojí identifikační čipovou kartou a na dotykovém panelu určí způsob úhrady prováděného tisku. Potom v seznamu svých úloh vybere ty, které chce tisknout a spustí tisk. Orientaci v tiskových úlohách mu usnadňují náhledy jejich titulních stránek.
4 Ihned po provedení tisku úlohy nebo po ukončení kopírování jsou poplatky za vytištěné stránky zaúčtovány v účetním systému organizace, případně jsou automaticky strženy z účtu svázaného s identifikační kartou uživatele.

Uživatelé pracují s tiskovým systémem v prostředí komfortního webu nebo na terminálech. K dispozici mají i podrobné informace o všech svých provedených operacích.

Systém registruje stránky vytištěné, zkopírované i naskenované. Na základě zpracovaných stránek vytváří souhrnné účetní sestavy podle uživatelů, organizačních jednotek i dalších kritérií.

Otevřená a modulární koncepce tiskového systému Vlaštovka dovoluje jeho snadnou a přímočarou integraci do prostředí provozovatele a konfiguraci podle jeho požadavků. Lze ho napojit např. na adresářovou službu LDAP, různé ověřovací služby i na externí účtovací systémy, registry osob a pracovišť i na systémy personálních agend.

Možnosti tisku

Uživatel může tiskové úlohy pořizovat a vkládat těmito způsoby:
tiskem - přímý tisk provede v prostředí svého počítače na centrální síťovou tiskárnu.
přes web - soubor PDF nebo soubor s obrázkem vloží pod svým přihlášením na web tiskového systému.
Je to nejjednodušší varianta, při které není zapotřebí nic dalšího a přitom lze určovat podobu tisku.
e-mailem - zprávu s přiloženým souborem PDF pošle na adresu tiskového sytému.
Z doručené zprávy systém zpracuje přílohy PDF a převede je do tiskových úloh odesilatele.
Google Cloud Print - přímý tisk provede z mobilního zařízení Android pomocí globální tiskové služby Google.
Konektor do tiskového systému zajistí automatické přenesení tisku do tiskových úloh uživatele.
ze skenu - na kopírce zapojené do tiskového systému pořídí sken a jako cíl na ní určí tiskový systém.
Sken tak bude uložen do PDF souboru do složky naskenovaných úloh uživatele na tiskovém serveru. Odtud ho pak může stáhnout nebo vytisknout.Klíčové vlastnosti

samoobslužná tisková služba pro uživatele
zabezpečený přístup k tištěným dokumentům
různé komfortní způsoby pořízení tiskových úloh
skenování do osobní schránky uživatele
uživatel má před tiskem možnost určení způsobu jeho úhrady
automatické provádění úhrady a zaúčtování provedených tiskových služeb
přehled tisků, sledování nákladů tiskových služeb a jejich snižování
efektivní využívání kvalitních tiskových a kopírovacích zařízení
přímočará integrace s centrálními IT službami organizace (registry osob a pracovišť, skupiny, platební systém, ...)
správa tisku a řízený přístup k tiskárnám a kopírkám
navržen pro nasazení ve velkých instalacích
API pro tiskárny umožňuje připojení všech standardních zařízení, provozovatel tak není v pozici zamknutého zákazníka
dohledový systém je součástí tiskového systému, sleduje dostupnost tiskových zařízení i jejich materiálu, informuje správce systému o stavu všech komponent systému i potřebných externích služeb, informuje vlastníky tiskáren o jejich stavu

Terminál

Terminál připojuje tiskárnu nebo multifunkční tiskové zařízení k tiskovému systému a uživatel z něho provádí své tisky.

Uživatel se k terminálu přihlašuje svojí identifikační čipovou kartou, pak určuje způsob úhrady prováděných tisků a zadává příkazy pro tisk zvolených úloh, pro kopírování anebo skenování.

Terminál je vybaven:

velkým barevným dotykovým panelem
čtečkou čipových karet všech standardních typů
dvěma síťovými porty a firewallem, který chrání připojené tiskové zařízení před neoprávněnými přístupy


Kontakty

FINEX RAPID s.r.o., Rokycanská 901/80, 312 00 Plzeň

Tel: 377 224 176

Email: info@finexgroup.cz